Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc
Hỏi:Quý cơ quan vui lòng cho tôi hỏi về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc. Chúng tôi là DN kinh doanh thương mại muốn nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc về cung cấp cho các Cty sản xuất thuốc trong nước thì cần phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ gì để làm thủ tục nhập khẩu?
Trả lời:Ngày 18/9/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi thủ tục nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu làm thuốc. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Do Doanh nghiệp không nêu rõ tên nguyên liệu làm thuốc đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành hay chưa.
Theo quy định tại khoản 1 điều 60 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, nguyên liệu làm thuốc là dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu mà không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (trừ các nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 26 điều 2 luật Dược 105/2016/QH13).
Trường hợp nguyên liệu làm thuốc chưa được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành thì khi nhập khẩu phải có giấy phép. Thủ tục và thời gian cấp phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Mục 4, 5 Chương IV Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.
  Giấy tờ cần xuất trình và nộp khi thông quan nhập khẩu dược liệu, bán thành phẩm dược liệu có giấy đăng ký lưu hành hoặc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo Điều 92 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.
  Hồ sơ, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
  Doanh nghiệp có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *