Thủ tục nhập khẩu ngũ tạng

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu ngũ tạng
Hỏi:Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu ngũ tạng: Tim, gan, Lòng từ Mỹ về thì thủ tục nhập khẩu gồm những giấy tờ gì ?
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại XNK Dón Thái
Ngày 02/4/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu ngũ tạng. Liên quan đến vấn đề này, do DN không nêu rõ nội tạng của động vật nào nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm nhập hay hàng nhập khẩu có điều kiện. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.
– Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
– Căn cứ Phụ lục 1 Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
– Căn cứ Phụ lục II Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên các mặt hàng nội tạng động vật thuộc danh mục phải được đăng ký kiểm dịch và kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu. Lưu ý, để biết những khu vực (Nước) được phép xuất khẩu hàng hóa phải kiểm dịch vào Việt nam, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Cục thú y để được hướng dẫn chi tiết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *