Thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm và Thực phẩm chức năng
Hỏi:Kính chào Cục Hải quan TP.HCM, Công ty tôi là Công ty TNHH Rentracks Việt Nam với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tôi có vấn đề thắc mắc sau, nhờ quý cơ quan tư vấn và hướng dẫn thực hiện.
Công ty tôi dự tính nhập mỹ phẩm và thực phẩm chức năng từ nước ngoài về Việt Nam để phân phối bán lẻ hoặc bán cho các doanh nghiệp khác.
Công ty tôi có Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư ( mã dự án: 7665606852), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mã 0311701551). Mã ngành kinh doanh: 4690 (CPC 622) và 4799 (CPC 631,632). với nội dung: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu hoặc không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Theo nghị định 09/2018 thì Đối với quyền xuất khẩu , nhập khẩu, và phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền thực hiện các hoạt đông này sau khi đăng ký thực hiện tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh Nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi, đã có đăng ký về quyền xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn. Như vậy,
1. Công ty chúng tôi đã có quyền nhập khẩu tất cả các mặt hàng không thuộc diện phải cấp Giấy phép kinh doanh?
2. Công ty có thể thực hiện nhập khẩu mỹ phẩm và thực phẩm chức năng mà không cần liên hệ Sở Công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh?
3. Trường hợp có thể thực hiện nhập khẩu mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thì công ty chúng tôi cần tiến hành các thủ tục cần thiết nào để nhập khẩu?
Mong nhận được phản hồi từ quý cơ quan để công ty tôi có thể thực hiện việc sửa đổi, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định ( nếu có) và kịp thời tiến hành thủ tục nhập khẩu.
Trả lời:    Phúc đáp về vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1.Theo quy định tại Điều 5 – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính Phủ có quy định giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:
– Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
– Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
– Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa quy định tại điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định này;
– Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
– Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
– Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
– Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
– Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
– Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
Bên cạnh đó, các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh được quy định tại Điều 6 – Nghị định số 09/2018/NĐ-CP như sau:
Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.
2.Trường hợp công ty nhập khẩu mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không thuộc hàng hóa quy định tại c khoản 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP nên không cần xin giấy phép của Sở công thương.
3. Thủ tục nhập khẩu
* Thực phẩm chức năng:
Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định…”. Như vậy, đối với mặt hàng TPCN nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
Căn cứ Điều 3 Thông tư 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế quy định:
1. Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
2. Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
* Mỹ phẩm:
Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định yề quản lý mỹ phẩm. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam và được thay đổi sau khi công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Do vậy, trước khi nhập khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam, Doanh nghiệp cần phải làm: Công bố mỹ phẩm theo thông tư 06/2011/TT-BYT.
  Hồ sơ Hải quan: Thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Thông tư 38/2015.
  Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *