Thủ tục nhập khẩu Motor điện dùng làm động cơ cho xe máy điện

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu Motor điện dùng làm động cơ cho xe máy điện
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhu cầu nhập khẩu Motor điện các loại có công suất từ 350w – 850w (dùng làm động cơ cho xe máy điện) để phân phối cho các đơn vị sản xuất xe máy điện trong nước. do đó, nhờ các Anh/ Chị cho ý kiến hướng dẫn các nội dung sau: 1. Để nhập khẩu mặt hàng trên thì chúng tôi phải có các giấy phép quản lý chuyên ngành gì? 2. Mã số thuế đối với mặt hàng nêu trên. Xin cảm on và trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Về chính sách mặt hàng:
Hiện nay, mặt hàng Động cơ điện không thuộc đối tượng khi nhập khẩu cần phải có Giấy phép của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, theo quy định tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục và tiêu chuẩn áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phải thực hiện theo quy định hiện hành.
Về mã số hàng hóa:
Căn cứ chú giải HS 2012, đề nghị doanh nghiệp tham khảo mã số HS thuộc phân nhóm 8501 để áp mã cho mặt hàng nhập khẩu nêu trên.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *