Thủ tục nhập khẩu máy vi tính để bàn

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu máy vi tính để bàn
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan, công ty tôi muốn nhập máy vi tính để bàn từ Trung Quốc về Việt Nam có phải xin phép Bộ Thông tin Truyền thông theo Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Ngày 27/01/2015, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn từ Trung Quốc về Việt Nam có phải xin phép Bộ Thông tin và truyền thông hay không? Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Thông tư  15/2014/TT-BTTTT ngày 17/11/2014 ban hành danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý của Bộ Thông tin và truyền thông, theo đó, khi nhập khẩu mặt hàng máy vi tính để bàn, mới 100%  không thuộc danh mục hàng hóa phải xin giấy phép. Tuy nhiên theo Thông tư 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 quy định mặt hàng máy vi tính để bàn thuộc diện bắt buộc phải công bố hợp quy. 
Đề nghị Công ty liên hệ Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *