Thủ tục nhập khẩu máy RFID dùng nội bộ doanh nghiệp

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu máy RFID dùng nội bộ doanh nghiệp
Hỏi:Hiện tại, Công ty chúng tôi mong nhận được hướng dẫn từ Cục Hải Quan Hồ Chí Minh về thủ tục nhập khẩu 15 máy bao gồm hai loại là máy đọc RFID cố định và máy đọc RFID cầm tay có thông số kỹ thuật như sau:
Máy đọc RFID cố định
Model: EMPOS-A-EZ3-INT
Tần số: 920-925 MHz, công suất 1W
Hãng sản xuất Eiffage, năm sản xuất: 2017, hàng mới 100%.
Công dụng: đọc dữ liệu mã vạch sản phẩm cho việc kiểm kê hàng tồn kho.
Máy đọc RFID cầm tay
Model: EMRK2-A-EZ3
Tần số: 920-925 MHz, công suất 1W
Hãng sản xuất Fremach, năm sản xuất:2019, hàng mới 100%.
Công dụng: đọc dữ liệu mã vạch sản phẩm cho việc kiểm kê hàng tồn kho.
Công ty nhập khẩu máy RFID này với mục đích sử dụng nội bộ cho việc kiểm tra hàng tồn kho một cách thuận tiện, không nhằm mục đích kinh doanh. Công ty có tìm hiểu quy định theo thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo thì thiết bị RFID chỉ được sử dụng và cấp phép sử dụng tại Việt Nam trong dải băng tần 918 ÷ 923 MHz và công suất nhỏ hơn 500 MW.
Công ty có hai trường hợp sau rất mong nhận được tư vấn từ Qúy cơ quan:
1.Trường hợp 1: Công ty có thể nhập khẩu máy RFID với tần số 920 ÷ 925 MHz và có công suất 1 W với mục đích sử dụng nội bộ hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? Nếu không thì có phải công ty không thể nhập khẩu và sử dụng mặt hàng này tại Việt Nam luôn hay không?
2.Trường hợp 2: Công ty có thể nhập khẩu máy RFID với tần số 918 ÷ 923 MHz và có công suất 1 W với mục đích sử dụng nội bộ hay không? Nếu có thì thủ tục như thế nào? Nếu không thì có phải công ty không thể nhập khẩu và sử dụng mặt hàng này tại Việt Nam luôn hay không?
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Qúy cơ quan.
Trong khi chờ đợi sự chỉ đạo của Qúy cơ quan, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng.
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam
Ngày 27/3/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu mặt hàng máy RFID dùng nội bộ doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: 
Theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz nằm trong danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Thông tư 04/2018/TT-BTTTT cũng quy định rõ chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
Theo Phụ lục A Thông tư 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo thì, thiết bị nhận dạng vô tuyến điện RFID chỉ trong băng tần 918 ÷ 923 MHz và công suất nhỏ hơn 500mW mới được cấp phép.
Như vậy đối với cả hai trường hợp Công ty đưa ra đều có công suất là 1W, thì vẫn không phù hợp với quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BTTTT. Ngoài ra Điều 1 Thông tư 46/2016/TT-BTTTT cũng quy định rõ: “Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.”  nên nếu công ty muốn nhập khẩu và sữ dụng mặt hàng này trong nội bộ doanh nghiệp thì phải thực hiện đúng yêu cầu về băng tần và điều kiện kỹ thuật.
Hồ sơ hải quan thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *