Thủ tục nhập khẩu máy kéo nông nghiệp

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu máy kéo nông nghiệp
Hỏi:Kinh thưa Quý cơ quan công ty em muốn nhập máy kéo nông nghiệp loại nhỏ đã qua sử dụng từ Nhật về Việt Nam thì thủ tục nhập khẩu như thế nào? Bộ hồ sơ gồm những chứng từ gi ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Mặt hàng máy kéo nông nghiệp khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định hiện hành, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hải quan 2014 có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2015.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
 
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *