Thủ tục nhập khẩu máy kéo nông nghiệp dùng Diezel đã qua sử dụng

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu máy kéo nông nghiệp dùng Diezel đã qua sử dụng
Hỏi:Kính thưa Quý cơ quan công ty em muốn nhập máy kéo nông nghiệp dùng Diezel, đã qua sử dụng, mã số hàng hóa: 87019010 từ Nhật về Việt nam thì có phải kiểm tra chất lượng hay không ? nếu phải kiểm tra chất lượng thì theo văn bản nào ?
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ : Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, Thông tư 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009. Do đó mặt hàng máy kéo nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng Nhà nước theo quy định.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *