Thủ tục nhập khẩu Máy chuẩn đoán hình ảnh X-Quang trên động vật

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu Máy chuẩn đoán hình ảnh X-Quang trên động vật
Hỏi:Công ty chúng tôi đang có nhu cầu nhập khẩu Máy chuẩn đoán hình ảnh X-Quang trên động vật (chuột thí nghiệm) Chúng tôi xin hỏi thủ tục nhập khẩu và các loại giấy phép nào để có thể nhập khẩu thiết bị này, mã HS và thuế suất? Xin cảm ơn!
Trả lời:Mặt hàng máy móc thiết bị chẩn đoán hình ảnh X-quang trên động vật nhập khẩu không sử dụng trực tiếp cho người nên không thuộc danh mục được cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế.
Do đó, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp  Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để làm thủ tục nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *