Thủ tục nhập khẩu máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhận nhập khẩu lô hàng máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng. Các lô hàng gần đây đều bị yêu cầu giấy chứng nhận hợp quy theo thông tư 04/2018/TT-BTTTT để thông quan. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy mặt hàng này không thuộc bất kỳ mục nào trong thông tư này. Chúng tôi cũng đã đến Trung Tâm Kiểm Định 2 – BTTTT để tham vấn thì được trả lời không thuộc đối tượng trong thông tư này nên không thể cấp chứng nhận hợp quy và chi phí cho mỗi model không hề nhỏ. Mong Cục Hải Quan kiểm tra giúp mặt hàng này có thuộc đối tượng theo qui định trong thông tư 04/TT-BTTT. Mong sớm nhận được phản hồi từ quí chi cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh. Trân trọng cám ơn
Trả lời:Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Người nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. “ Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa”.
Ngày 08/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTTTT: Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi nhập khẩu những mặt hàng thuộc danh mục được ban hành tại Thông tư này, người nhập khẩu phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP.
Nếu mặt hàng nhập khẩu của quý công ty không thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ ngành thì không phải thực hiện quy định này.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *