THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA TÁI SINH DẠNG HẠT

Tiêu đề:THỦ TỤC NHẬP KHẨU HẠT NHỰA TÁI SINH DẠNG HẠT
Hỏi:CÔNG TY.Chúng tôi dự kiến nhập khẩu lô hàng hạt nhựa tái sinh HDPE và LDPE (recycled plastic HDPE & LDPE), dạng hạt dài 2-5mm, đóng gói 25kg/gói, nhập khẩu từ SINGAPORE, loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng.
CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC THAM KHẢO QUÝ HẢI QUAN:
1/ Hạt nhựa tái sinh nêu trên có được xem là phế phẩm hay phế liệu nhựa hay không?
2/ Có cần giấy phép nhập khẩu do bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp không?
3/ Có phải đóng thuế bảo vệ môi trường không, nếu có là bao nhiêu?
4/ Mã hs nào là phù hợp với mặt hàng này?
Rất mong quý hải quan hướng dẫn hỗ trợ cho trường hợp này!
Trả lời:Theo trình bày của doanh nghiệp thì:
Nếu mặt hàng nhập khẩu là hạt nhựa nguyên sinh (kết quả giám định của Quatest 3) có mã số HS phù hợp là 3907 thì không phải xin giấy phép nhập khẩu, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì thủ tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư  41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *