Thủ tục nhập khẩu hạt điều thô

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu hạt điều thô
Hỏi:Hiện tại công ty chúng tôi đang có một lô hàng hạt điêu thô nhập khẩu và có nguôn gốc từ benin, kính mong Cục cho tôi hỏi mặt hàng hạt điều thô có cần làm thủ tục vệ sinh an toàn thực phẩm ko ạ? Và lô hàng nay có nguồn gốc từ Benin Thì có đc nhập về Việt Nam không ạ? Cảm ơn quý Cục
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Quyết định 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt hàng hạt điều thô nhập khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
Căn cứ Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặt hàng hạt điều thô nhập khẩu là đối tượng kiểm dịch thực vật. Đề nghị quý công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn chi tiết về kiểm dịch thực vật trước khi đưa hàng về Việt Nam.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *