Thủ tục nhập khẩu hàng mua từ nước ngoài

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu hàng mua từ nước ngoài
Hỏi:Xin chào quý anh/chị. Hiện nay tôi đang có nhu cầu mua một số sản phẩm từ website Anh Quốc. Các sản phẩm bao gồm Bột protein, BCAA (dạng viên và dạng bột), omega 3 và vitamin các loại cho tiêu dùng cá nhân, cụ thể bổ sung dinh dưỡng cho người tập thể hình. Hoàn toàn không vì mục đích thương mại. Thành phần các loại sản phẩm này gồm: Protein: Whey Protein Concentrate (Milk) (100%), Emulsifier (Soy Lecithin) BCAA dạng bột: L Leucine (50%), L Isoleucine (25%), L Valine (25%) BCAA dạng viên: BCAA 2:1:1 (L-Leucine:L-Isoleucine:L-Valine), Bulking Agents (Microcrystalline Cellulose, Calcium Phosphates), Vitamin B6, Anti Caking Agents (Stearic Acid, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide), Glazing Agents (HydroxyPropylMethylCellulose, Glycerine, Carnauba Wax), Colour (Titanium Dioxide). Omega 3: Concentrated & Purified Omega 3 Fish Oil, Antioxidant (Vitamin E), Softgel (Gelatin, Glycerol). Vitamin: Vitamin C, Bulking Agents (Di Calcium Phosphate, Microcrystalline Cellulose), Vitamin E, Niacin, Vitamin A, Glazing Agent (Hydroxy Propyl Methyl Cellulose, Glycerine, Carnauba Wax), Vitamin D3, Anti Caking Agents (Magnesium Stearate, Silicon Dioxide), Thiamin. Theo nghiên cứu thông tin được công bố, những sản phẩm trên không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu cũng như không thuộc danh mục hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu (Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ). Tôi có đọc được tài liệu về việc phải kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm nếu thuộc danh cần kiểm tra (Quyết định số 818/QĐ-BYT về việc ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo má số HS). Các sản phẩm bổ sung whey protein theo tôi hiểu, sẽ thuộc HS 04041000, không thuộc danh mục kiểm tra. Tuy nhiên cũng trong quyết định 818, danh mục hàng hóa có HS 2106.90.95 và 2106.90.99 phải được kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi không rõ các mặt hàng khác có thuộc vào hai danh mục hàng hóa này hay không? Nếu có, một khách hàng cá nhân chỉ mua sản phẩm để tiêu dùng như tôi có phải kiểm an toàn thực phẩm cho các sản phẩm đó không? Và nếu phải kiểm tra thì tôi phải làm những thủ tục giấy tờ nào? Tôi cũng hiểu nếu hàng hóa tôi mua có giá trị trên 2.000.000 đồng thì tôi phải đóng thuế nhập khẩu và thuế VAT. Thông tin này có chính xác hay không. Mong anh/chị vui lòng nêu rõ các thủ tục để một khách hàng cá nhân có thể mua những loại mặt hàng trên từ một website nước ngoài. Trân trọng,
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc của Ông Phan Lộc, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Về định mức miễn thuế đối với hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tồ chức cá nhân: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định 31/2015/QĐ- TTg ngày 04/08/2015 quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.
2/ Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức hành lý, định mức tài sản di chuyển, định mức quà biếu, quà tặng, định mức hàng mẫu yju75c hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định 31/2015/QĐ- TTg ngày 04/08/2015. Theo đó, hàng hóa phải đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu; Phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức quy định.
  3/ Về việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:
Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định…”. Như vậy, đối với mặt hàng TPCN nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
4/ Thủ tục đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y Tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ông nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi nhập hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *