Thủ tục nhập khẩu hàng hóa văn phòng phẩm

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu hàng hóa văn phòng phẩm
Hỏi:Xin chào tổng cục hải quan. Công ty tôi muốn nhập khẩu nguyên vật liệu về lĩnh vực văn phòng phẩm ( cuộn jumbo để làm băng dính ) từ Trung Quốc. Tôi chưa từng nhập khẩu hay biết gì về vận chuyển qua đường biển. Vậy nên tôi hỏi muốn nhập khẩu thì cần làm gì, thủ tục và giá thuế thế nào ?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại PI (MTS 0801188071) thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc Công ty muốn nhập khẩu nguyên vật liệu về lĩnh vực văn phòng phẩm (cuộn jumbo để làm băng dính) từ Trung Quốc, Công ty chưa từng nhập khẩu hay biết gì về vận chuyển qua đường biển. Vậy nên muốn nhập khẩu thì cần làm gì, thủ tục và giá thuế thế nào. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Do Công ty không mô tả rõ về mặt hàng cuộn jumbo để làm băng dính  (chất liệu, thành phần cấu tạo, đặc tính kỹ thuật…), không có tài liệu kỹ thuật kèm theo nên không có cơ sở để cơ quan hải quan hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan theo quy định.
Đề nghị Công ty căn cứ các quy định sau đây để thực hiện:
1. Về chính sách nhập khẩu:
Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
2. Về thủ tục hải quan:
– Việc khai hải quan và hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC (từ Điều 16 đến Điều 23), được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 đến Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
– Về giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *