THỦ TỤC NHẬP KHẨU Hàng gia dụng: CHẢO CHỐNG DÍNH

Tiêu đề:THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHẢO CHỐNG DÍNH
Hỏi:Kính gửi Quý Cục! Hiện nay công ty chúng tôi đang dự định nhập khẩu mặt hàng chảo chống dính mã số HS code 761510, chúng tôi đã tham khảo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế: Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thì thấy rằng mặt hàng này có mã HS không nằm trong danh mục của quyết định trên. Tuy nhiên khi tham khảo thủ tục nhập khẩu mặt hàng này tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn KV1/ Cát Lái, cán bộ hải quan vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy xin Quý Cục cho biết yêu cầu này của cơ quan hải quan có đúng không?
Trả lời:Liên quan đến việc kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, đề nghị quý doanh nghiệp căn cứ vào:
1/ Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế ban hành kém theo Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/44/2016.
2/ Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 4755/QĐ-BCT ngày 21/12/2017.
3/ Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017.
Theo đó, những mặt hàng có mã số HS nằm trong các danh mục trên thì phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan (việc kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP), những mặt hàng có mã số HS không nằm trong các danh mục trên thì không phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *