Thủ tục nhập khẩu hai mặt hàng mã số 84158299 và 84186941

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu hai mặt hàng mã số 84158299 và 84186941
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi là công ty CP CN Thiên Vận, sắp tới chúng tôi có nhập hai mặt hàng với là – “Máy lạnh chính xác thổi sàn, máy lạnh chính xác thổi ngang”, mã HS theo tôi tra là 84158299 – Máy làm lạnh – Hệ thống giải nhiệt nước, mã HS tôi tra là 84186941. Đây là hai máy dùng cho việc tản nhiệt trong phòng máy chủ (server).
Tôi xin hỏi là với hai mã trên thì có cần giấy phép gì khi nhập khẩu và có phải làm đăng ký kiểm định chất lượng, hợp chuẩn hợp quy khi nhập khẩu không?
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:1/ Về giấy phép nhập khẩu: Những mặt hàng máy lạnh, máy làm lạnh có mã số HS thuộc nhóm 8415, 8418 khi nhập khẩu không cần phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.
2/ Về kiểm tra chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy:
– Căn cứ điểm 4.20 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì mặt hàng: Điều hòa không khí (có giới hạn dòng diện trên mỗi pha không quá 25A) phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
– Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng  Chính phủ thì mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ thuộc đối tượng phải kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu khi nhập khẩu.
Đề nghị công ty căn cứ vào tài liệu kỹ thuật của mặt hàng thực nhập để thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *