Thủ tục nhập khẩu gói hút ẩm dùng hút ẩm cho bánh kẹo

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu gói hút ẩm dùng hút ẩm cho bánh kẹo
Hỏi:Kính gời Cục hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh Chúng tôi Công ty TNHH Tín Thiên Phát Chúng tôi xin hỏi về thủ tục Nhập Khẩu mặt hàng: Gói hút ẩm (đóng gói từ 100gam/gói, 200gam hoặc 300gam/ gói), tên thương mại là: xygen absorber. Chúng tôi xin hỏi nhập khẩu mặt hàng Gói Hút Ẩm này có cần phải xin những giấy phép gì? Và có cần phải làm công bố chất lượng sản phẩm cho mặt hàng này không? Có cần phải khai báo hóa chất không? Qua tìm hiểu thông tin thì mặt hàng này có áp 2 mã HS: 2811.22.90 và 3824.90.99. Vậy xin cho hỏi thì mã Hs nào đúng? Chúng tôi mong đợi sự hướng dẫn từ Quý Cơ Quan chức năng Chúng tôi xin cảm ơn và trân trọng kính chào Đinh Ngọc Hưng
Trả lời: 1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng     “gói hút ẩm ( tên thương mại là xygen absorber)”.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Chú giải chi tiết HS 2012.
Căn cứ nội dung Chương 38 “Các sản phẩm hóa chất khác”.
Căn cứ nội dung nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”.
Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 38.24:
“Nhóm này bao gồm:
(B) Các sản phẩm hóa học và các chế phẩm hóa học hoặc các chế phẩm khác:
Các sản phẩm hóa học phân loại ở đây vì vậy là các sản phẩm mà các hợp phần của chúng chưa được xác định về mặt hóa học, dù chúng thu được như các sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất các chất khác (điều này áp dụng cho , ví dụ, các axit naphthetic) hoặc được điều chế trực tiếp.
Các chế phẩm hóa hoặc các chế phẩm khác hoặc là các hỗn hợp (trong số đó các chất nhũ tương và các chất phân tán là các dạng đặc biệt) hoặc đôi khi là các dung dịch…
Các chế phẩm được phân loại ở đây có thể là toàn bộ hoặc một phần của các sản phẩm hóa học (đây là trường hợp phổ biến) hoặc hoàn toàn là các thành phần tự nhiên…
Theo các điều kiện trên, các chế phẩm và các sản phẩm hóa học phân loại vào đây bao gồm:
(28) Silica gel ngậm nước được tạo màu bằng các muối coban, được sử dụng như một chất có tác dụng hút ẩm, nó thể hiện qua màu sắc khi không còn tác dụng”.
Căn cứ nội dung Chương 28: “Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị”.
Căn cứ chú giải 1 của chương 28:
“1.Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm thuộc chương này chỉ bao gồm:
(a)Các nguyên tố hóa học riêng biệt và các hợp chất được xác định về mặt hóa học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất”.
Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 phần “khái quát chung”:
“Một hợp chất đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt gồm có một loại phân tử (ví dụ, cộng hóa trị hoặc ion) mà thành phần được xác định bởi một tỉ lệ không đổi của các nguyên tố và có thể được miêu tả bởi biểu đồ cấu trúc đã được xác định. Trong một mạng tinh thể loại phân tử tương ứng với các ô mạng cơ sở lặp lại…
(A)  Các nguyên tố và các hợp chất đã được xác định về mặt hóa học:
Các sản phẩm được thêm vào một số hóa chất nhằm giữ những sản phẩm này ở trạng thái vật lý ban đầu của chúng cũng sẽ được coi như các chất ổn định, với điều kiện lượng thêm vào trong trường hợp nào cũng không được vượt quá lượng cần thiết để đạt được kết quả mong muốn và chất thêm vào không làm thay đổi tính chất của sản phẩm gốc và không được sử dụng cho mục đích đặc biệt khác ngoài mục đích sử dụng thông thường đã quy định. Bằng cách áp dụng những quy định này, các tác nhân chống keo tụ có thể được thêm vào các sản phẩm của chương này. Nói cách khác, những sản phẩm như vậy được thêm các tác nhân không thấm nước sẽ bị loại trừ, khi những tác nhân này làm biến đổi các đặc tính ban đầu của sản phẩm.
Trong những điều kiện như vậy, phần thêm vào không làm cho chúng thích hợp trong công dụng riêng hơn là công dụng chung đã được quy định, các sản phẩm thuộc chương này cũng có thể bao gồm:
(b) Các chất màu được thêm vào nhằm dễ dàng phát hiện hoặc thêm vào vì lý do độ an toàn đối với các hóa chất nguy hiểm hoặc độc (ví dụ, chì asenat của nhóm 28.42) như một “ký hiệu” hoặc dấu hiệu cảnh báo cho những người tiếp xúc với các sản phẩm này. Tuy nhiên những sản phẩm mà các chất màu được thêm vào vì các lý do khác (ví dụ, gel silic dioxit được tẩm thêm chất màu là muối coban để sử dụng như một chất chỉ thị độ ẩm (nhóm 38.24), cũng bị loại trừ”.
Căn cứ nội dung nhóm 28.11: “Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại”.
2811.22        – – Silic dioxit
2811.22.10   – – – Bột oxit silic
2811.22.90   – – – Loại khác  
      Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính: “ Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan”;
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nêu trên, tham khảo nội dung Thông báo kết quả phân loại số 4593/TB-TCHQ ngày 26/4/2014, số 5142/TB-TCHQ ngày 05/6/2015số 4634/TB-TCHQ ngày 25/5/201 và số 5117/TB-TCHQ ngày 02/6/2017 của Tổng cục Hải quan, căn cứ các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp.
3. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *