Thủ tục nhập khẩu gỗ thành phẩm gỗ thông trắng từ Cảng Vladivostok

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu gỗ thành phẩm gỗ thông trắng từ Cảng Vladivostok
Hỏi:Công ty có nhu cầu nhập khẩu gỗ thành phẩm từ Nga về Việt Nam bao gồm : Gỗ tròn thành phẩm, gỗ vuông, ván gỗ… Tên gỗ thành phẩm : Gỗ thông trắng- số lượng nhập : (1 cont 40′ và 6 cont 20′)/01 lần nhập Xuất xứ : Nga Công ty cần tư vấn các vấn đề sau : – Thủ tục nhập khẩu – Thuế nhập khẩu, thuế GTGT – Mặt hàng này có xin phép hay không ? Nếu có thì thủ tục xin phép như thế nào ? – Nên nhập về Cảng nào ở TPHCM (Cảng xuất khẩu : Vladivostok- Nga)
Trả lời:Ngày 27/7/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu gỗ thông trắng. Về vấn đề Doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1/ Chính sách mặt hàng:
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư 04/2015 ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu tên hàng nhập khẩu của mình để đối chiếu với Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp xác định hàng nhập khẩu có phải xin giấy phép hay không.
2/ Thuế nhập khẩu thực hiện theo danh mục biểu thuế kèm theo Luật thuế XNK số 107/2016-QH13, thuế GTGT thực hiện theo Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
3/ Mặt hàng gỗ nhập khẩu phải kiểm dịch động vật theo Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại các đơn vị Hải quan theo Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Chính phủ.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *