Thủ tục hải quan

Tiêu đề:Thủ tục hải quan
Hỏi:Xin chào, tôi dự định nhập một số giống cây như Táo và Chery từ út về trồng trong vườn nhà.nhưng tôi không biết mình phải làm thủ tục như thế nào. Mong anh, chị hướng dẩn cách làm thủ tục để nhập những giống cây trên như thế nào ạ.
Trả lời:Ngày 14/10/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc thủ tục nhập khẩu giống cây trồng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Tuy nhiên, hiện nay việc nhập khẩu giống cây trồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Do đó đề nghị  Ông (bà) đối chiếu xem mặt hàng dự định nhập khẩu đã có tên trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hay không và liên hệ với Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *