Thủ tục nhập khẩu giấy báo cũ

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu giấy báo cũ
Hỏi:Chào Anh/Chị, Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu giấy báo cũ từ nước ngoài về để làm giấy gói trái cây. Xin hỏi chúng tôi cần phải đăng ký những loại hồ sơ gì? Rất mong nhận được giải đáp từ Anh/Chị
Trả lời:Ngày 18/5/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu mặt hàng giấy báo cũ dùng để gói trái cây. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay, pháp luật hiện hành quy định về nhập khẩu phế liệu, trong đó có phế liệu giấy để phục vụ làm nguyên liệu sản xuất đước quy đ5nh tại các văn bản như sau:
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
Việc nhập khẩu giấy báo cũ để gói trái cây chưa được đề cập đến. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *