THỦ TỤC NHẬP KHẨU GẠO

Tiêu đề:THỦ TỤC NHẬP KHẨU GẠO
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Lời đầu tiên cho phép công ty chúng tôi gửi lời chào trân trọng tới quý Hải Quan. Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu gạo từ Thái Lan vì vậy xin phép được hỏi quý hải quan các quy định về thủ tục nhập khẩu, giấy phép (nếu có), …. Chân thành cám ơn quý cơ quan.
Trả lời:Ngày 18/10/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc thủ tục nhập khẩu mặt hàng gạo từ Thailand. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
– Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.
– Căn cứ Thông tư số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam thì mặt hàng lúa gạo thuộc diện kiểm dịch thực vật.
– Về thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 7 Điều 1 hông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *