Thủ tục nhập khẩu Gạo từ Thailand

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu Gạo từ Thailand
Hỏi:Kính gởi Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu Gạo từ Thailand, Vậy xin hỏi quý cục thủ tục như thế nào ? Có phải cần có hiệp định giữa Việt Nam và Thailand thì mới được phép nhập ? Có phải xin Quota nhập khẩu gạo không ? Xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.
– Căn cứ Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
– Căn cứ  Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
– Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
Mặt hàng Gạo nhập khẩu không thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu nên khi nhập khẩu doanh nghiệp không phải xin hạn ngạch nhập khẩu gạo, hồ sơ và thủ tục Hải quan đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Mặt hàng này khi nhập khẩu  thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm.
Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch thực vật, trước khi nhập khẩu đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *