Thủ tục nhập khẩu đồng hồ có định vị GPS và ống nhòm Rangefinder (laser) dùng trong thể thao

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu đồng hồ có định vị GPS và ống nhòm Rangefinder (laser) dùng trong thể thao
Hỏi:Kính gửi Cơ quan Hải Quan, chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có quyền nhập khẩu và kinh doanh bán lẻ các sản phẩm thể thao. Hiện chúng tôi mong muốn nhận được hướng dẫn của Cơ quan Hải quan về thủ tục nhập khẩu và quy trình kiểm tra chuyên ngành liên quan của các mặt hàng:
1. Đồng hồ thể thao có GPS (có HS code dự tính là 91022900):
+ Định vị vị trí của người sử dụng, tìm đường đi với bản đồ.
+ Thực hiện đo quãng đường đã di chuyển thậm chí là cả tốc độ di chuyển.
+ Quản lý danh mục yêu thích cùng với bản đồ số dẫn đường cho người dùng.
+ Cho phép người dùng kèm toạ độ địa lý khi luyện tập thể thao, hay cho biết lộ trình đoạn đường sắp đi.
+ Tìm kiếm, định vị thiết bị bị mất.
2. Ống nhòm đo khoảng cách laser Rangefinder: ống nhòm đo khoảng cách Laser Rangefinder được sử dụng trong các cuộc vui chơi dã ngoại, đặc biệt là trong lĩnh vực chơi golf. Đo bằng mét và thước – chính xác đến +/- 1 yard. Đảm bảo độ chính xác của mục tiêu cần xác định vì nó tách biệt mục tiêu cần xác định, hoàn toàn cô lập nó với môi trường xung quanh. Khi số mục tiêu thể hiện là nhiều hơn một mục tiêu thì mục tiêu gần hơn sẽ được thể hiện, do đó khoảng cách cần xác định sẽ được tính toán mọi lúc với độ chính xác khá cao. Dùng bằng pin tiểu. Có HS code dự tính là 90151090.
Mong nhận được sự hướng dẫn từ Cơ quan hải quan. Chân thành cảm ơn
Trả lời:Ngày 17/6/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu đồng hộ có định vị GPS và ống nhòm Rangefinder (laser). Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hay hàng nhập khẩu có điều kiện. Do đó, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.
Đối với mặt hàng đồng hồ thể thao có gắn các chức năng định vị GPS, Bluetooth, đo quảng đường, tốc độ di chuyển…, đề nghị doanh nghiệp đối chiếu các chức năng của đồng đồ với danh mục theo Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019, trường hợp chưa hoặc không thuộc danh mục trên đề nghị doanh nghiệp có công văn trao đổi với Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.
Ngoài ra mặt hàng ống nhòm đo khoảng cách Laser Rangerfinder, mã HS 90151090 thuộc Danh mục Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “a) Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường;”
Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6489/TCHQ-GSQL ngày 5/11/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT: “Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Phụ lục II, doanh nghiệp không phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan nhưng phải nộp Bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra theo quy định tại điểm 2a, 2b Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP).”
Hồ sơ hải quan thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *