Thủ tục nhâp khẩu Điểm truy cập không dây ( thiết bị phát sóng Wifi )

Tiêu đề:Thủ tục nhâp khẩu Điểm truy cập không dây ( thiết bị phát sóng Wifi )
Hỏi:Cho tôi hỏi thủ tục gồm những gì để nhập lô hàng này về, và có phải xin giấy phép để nhập khẩu lô hàng này không?
Tên hàng:
• Điểm truy cập không dây ( thiết bị phát sóng Wifi ) – AIR-CAP3702I-E-K9: 5 con.
• Thiết bị định tuyến- ISR4451-X/K9: 2 con.
• Module giao tiếp kết nối thoại rời đi kèm với 2 con định tuyến bên trên: 2 thanh.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Mặt hàng Doanh nghiệp hỏi thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải xin giấy phép theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *