Thủ tục nhập khẩu cửa gỗ

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu cửa gỗ
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu mặt hàng ” Cửa gỗ “, Theo như chúng tôi tìm hiểu thi mặt hàng cửa gỗ thuộc quy định tại thông tư 15/2014/TT-BXD, ban hành nhữ mặt hàng phải chứng nhận hợp Quy. Nhưng theo hướng dẫn tại công văn : 689/GSQL-GQ1 ngày 02/07/2015, thì thực hiện theo hướng dẫn công văn 1117/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015, trước mắt thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kiểm tra chất lượng đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu, chưa thực hiện quy định về kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa. Do đó, kính mong quý cơ quan cho chúng tôi biết hiện nay có phải làm chứng nhận hợp quy cho mặt hàng ” Cửa gỗ ” không, và văn bản nào hướng dẫn làm hợp Quy, thủ tục, giấy tờ cần thiết để thông quan hàng hóa. Xin chân thành cảm ơn Quý cơ Quan
Trả lời:Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1117/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015 v/v thủ tục hải quan đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu thì: “… chưa thực hiện quy định về kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa. Hướng dẫn này thực hiện cho đến khi có ý kiến giải quyết của Bộ Xây dựng và hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan.
Hiện nay Bộ Xây dựng vẫn chưa có ý kiến về vấn đề nêu trên, nên cơ quan Hải quan chưa yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện việc kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *