Thủ tục nhập khẩu chế phẩm diệt khuẩn

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu chế phẩm diệt khuẩn
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan, Công ty chúng tôi muốn nhập chế phẩm diệt khuẩn dùng sát khuẩn tay trong cơ sở y tế và gia dụng Hibiscohol SH, bình 1 L, có đầu bơm, mã số hàng hóa: 38085060
Trả lời:Ngày 30/01/2015, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu chế phẩm diệt khuẩn dùng sát khẩn tay trong cơ sở y tế và gia dụng. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, theo đó: những chế phẩm đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành thì doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp tại chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, chế phẩm nào chưa cấp số đăng ký lưu hành thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *