Thủ tục nhập khẩu chất xử lý khí thải Urea để xử lý khói thải từ động cơ diesel (AdBlue)

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu chất xử lý khí thải Urea để xử lý khói thải từ động cơ diesel (AdBlue)
Hỏi:Bên công ty khách hàng (Công Ty TNHH Mercedes – Benz – Việt Nam. MST: 0300709284) của công ty chuẩn bị nhập về “Chất xử lý khí thải” AdBlue® Aqueous urea dùng cho dòng xe FUSO (xe tải, xe bus), công thức hoá học: (NH2)2CO. Chất này pha lẫn vào khí thải để làm giảm ô nhiễm môi trường, phù hợp với quy định Euro 04 được áp dụng vào đầu năm 2018. Nhờ Quí cục tư vấn giúp, thủ tục nhập khẩu mặt hàng trên:
1 có phải xin thêm giấy phép hoặc kiểm tra chuyên ngành?
2. HS code: 31021000?
3. Nơi làm thủ tục hải quan Rất mong sự giúp đỡ của Quí Cục.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!
Trả lời:Ngày 06/10/2015, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng chất xử lý chất thải AdBlue. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1/ Việc nhập khẩu hóa chất thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, theo đó: Đối tượng áp dụng là đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu thực tế hóa chất cần nhập khẩu với các phụ lục kèm theo Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 để thực hiện.
2/ Mã số HS: Đối với mặt hàng chất xử lý chất thải AdBlue nêu trên chúng tôi không đủ cơ sở để tư vấn chính xác mã HS. Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
3/ Nơi làm thủ tục nhập khẩu: Căn cứ cảng đến trên vận tải đơn, Doanh nghiệp liên hệ với chi cục Hải quan nơi có hàng đến để làm thủ tục hải quan theo quy định.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *