Thủ tục nhập khẩu camera giám sát

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu camera giám sát
Hỏi:Kính gửi: Cục hải quan TP.HCM Cty chúng tôi có dự định nhập khẩu mặt hàng camera giám sát nhằm mục đích sử dụng tại các cửa hàng và xưởng sản xuất của Cty. Cho Cty chúng tôi hỏi một số vấn đề sau: – mặt hàng trên khi nhập khẩu có phải xin giấy phép nhập khẩu không? – mặt hàng trên khi nhập khẩu có phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước không? Nếu có thì phải đăng ký qua cơ quan nào? Kính mong được sự tư vấn của cơ quan hải quan. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm nhập hay hàng nhập khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính và hàng không thuộc danh mục kiểm tra chất lượng nhà nước theo quy định hiện hành.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *