Thủ tục nhập khẩu bình sữa em bé chất liệu silicon

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu bình sữa em bé chất liệu silicon
Hỏi:Kính gửi cục Hải quan TP.HCM, Công ty chúng tôi hiện đang dự định nhập khẩu bình sữa em bé chất liệu silicon. CHo tôi hỏi thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam cần yêu cầu những chứng từ nào cho phù hợp quy định. Và thuế suất nhập khẩu của mặt hàng này là bao nhiêu . Ghi chú: Xuất xứ hàng hoá: từ Trung Quốc
Trả lời:1/ Thủ tục nhập khẩu:
– Căn cứ khoản 1 Điều 39 Chương VI Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12  ngày 147/6/2010 quy định: “Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, trừ một số thực phẩm được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ”.
– Căn cứ Thông tư 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
– Về kiểm tra ATTP: Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu mã số hàng hóa thực nhập với 02 quy định trên để thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm
– Về Thủ tục, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC .
2/ về Thuế suất nhập khẩu:
Đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào mã số hàng thực nhập (tham khảo mã số HS nhóm hàng 3924), đối chiếu với biểu thuế xuất nhập khẩu hiện hành và hồ sơ tài liệu xuất trình (có hay không nộp C/O? C/O form E hợp lệ?) để biết mức thuế nhập khẩu.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *