Thủ tục nhập khẩu bản đồ Việt Nam

Tiêu đề:Thủ tục nhập khẩu bản đồ Việt Nam
Hỏi:Vui lòng cho tôi hỏi trường hợp sau khi tôi đã được cấp giấy phép xuất bản bản đồ Việt Nam, sau đó được trên marquette được duyệt, tôi tiến hành sản xuất ở nước ngoài, sau đó nhập lại về Việt Nam để phát hành (kinh doanh), thì tôi cần phải thực hiện các thủ tục hải quan gì? Chân thành cảm ơn
Trả lời:Ngày 30/11/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu mặt hàng bản đồ Việt nam. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật xuất bản 2012, trước khi nhập khẩu xuất bản phẩm, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải lập hồ sơ đăng ký nhập khẩu gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Theo Điều 16 Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Xuất bản phẩm nhập khẩu chỉ được phát hành sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm thực hiện theo Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.
Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *