Thủ tục nhập hàng thủy sản

Tiêu đề:Thủ tục nhập hàng thủy sản
Hỏi:Hiện tại em muốn nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản như mực ống . mực nan . bạch tuộc về bán . các anh chị vui lòng giúp đỡ cho em hỏi mình cần làm những thủ tục gì ạ ? Và qui trình nhập như thế nào ạ . em xin cám ơn
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH MTV XNK Viluck

Ngày 30/5/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về thủ tục nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản như mực ống, mực nang, bạch tuộc. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1. Về chính sách nhập khẩu:
Do Doanh nghiệp không nêu rõ mặt hàng mực ống, mực nang, bạch tuộc nêu trên còn tươi sống hay đã qua sơ chế hay đã chế biến thành thực phẩm dùng được ngay nên cơ quan Hải quan không có cơ sở tư vấn chính xác thủ tục nhập khẩu cho Doanh nghiệp. Đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu hàng hóa thực tế muốn nhập khẩu với quy định tại các văn bản sau đây để thực hiện:
– Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý Ngoại thương;
– Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn thực phẩm;
– Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Ban hành bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
– Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản;
– Thông tư 04/2015/BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
2. Về Thủ tục đăng ký, khai hải quan: 
Thực hiện theo Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *