Thủ tục nhập hàng hóa

Tiêu đề:Thủ tục nhập hàng hóa
Hỏi:Kính gửi Cục Hải TP.HCM! Cơ quan chúng tôi là Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố Cần Thơ. Địa chỉ: 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ. Chúng tôi xin hỏi một số vấn đề sau: Hiện tại chúng tôi được Bộ Môi trường Hàn Quốc tài trợ cung cấp trang thiết bị xử lý nước cho hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Bằng hình thức tài trợ không hoàn lại. Để kịp thời tiếp nhận tài trợ của Bộ Môi trường Hàn Quốc chúng tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét hướng dẫn thủ tục miễn giảm thuế và thủ tục thông quan Hệ thống trang thiết bị xử lý nước thuộc dự án nêu trên. Rất mong Cục Hải quan giải thích và cho hướng giải quyết để chúng tôi có thể phát tiếp nhận phần tài trợ. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
I. Các trường hợp miễn thuế, thủ tục miễn thuế:
Điều 103, Điều 104, Điều 105 và Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  II. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế được quy định tại Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC,  theo đó:
  1. Hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế bao gồm hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư.    
          2) Thủ tục hải quan: 
  a) Địa điểm làm thủ tục hải quan:
  Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện thuộc Cục hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu.
   b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế thực hiện như quy định đối với hàng hóa nhập khẩu, ngoài ra, người khai hải quan phải khai các thông tin liên quan của Danh mục hàng hóa được miễn thuế trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu.
    Nếu Dự án của Quý cơ quan thuộc đối tượng miễn thuế, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan thuận tiện để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *