Thủ tục nhận hàng gửi từ Úc

Tiêu đề:Thủ tục nhận hàng gửi từ Úc
Hỏi:Số là mình có người thân ở Úc, gửi 1 thùng hàng nặng 20260g, gồm 14kg hat chia, 5kg nho khô. Từ Úc gửi về VN mất 5 ngày, 40 ngày còn lại thùng hàng vẫn con nằm ở Hải Quan TP Mặc dù mình đã đồng ý đóng thuế nhập khẩu và gtgt khoản 1,6tr rồi nhưng vẫn chưa nhận đươc thùng hàng, khi gọi điện cho chổ đang giữ thùng hàng, thì họ bảo do số lượng hạt chia nhiều nên phải kiểm tra an toan thực phẩm, chi phí la 1,7tr: – Trình tự thủ tuc như vậy đúng ko? – HQ đã giữ thùng hàng 40 ngày?? – Tại sao ngay từ đầu HQ ko yêu cầu kiêm tra an toan thực phẩm lúc gửi giấy yêu cầu đóng thuế luôn mà để sau này khi mình gọi hỏi thì họ mới báo? (Số điện thoại của chổ đang giữ thùng hàng 02838650456, là do bưu điện ở Úc cho) Có ai biết giúp minh với,…. Thùng hàng được gửi từ 01/02/2018
Trả lời:Căn cứ khoản 2 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định:  “quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế” thì được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.
Như vậy, đối với quà biếu, quà tặng là sản phẩm thực phẩm ngoài định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế thì phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.
Liên quan đến việc kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu, đề nghị Ông (bà) đối chiếu hàng hóa thực nhập với Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện theo quy định.
Do Ông (bà) không nêu rõ hàng hóa đang được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan nào nên Cục Hải quan TP.HCM không thể kiểm tra rà soát, đề nghị Ông(bà) liên hệ tới Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *