Thủ tục miễn thuế nhập khẩu hàng trưng bày

Tiêu đề:Thủ tục miễn thuế nhập khẩu hàng trưng bày
Hỏi:Kính thưa quý cơ quan, Công ty chúng tôi dự định nhập 1 bộ thở khử ẩm trong dầu cách điện của máy biến áp lực được lắp đặt trên các máy biến áp, bộ thở này là mặt hàng mới công ty chúng tôi nhập dùng để trưng bày, chạy thử nghiệm tại Tổng công ty điện lực TP. Hồ Chí Minh. Sau thời gian thử nghiệm mặt hàng này sẽ được dùng để trưng bày cố định tại công ty, không nhằm mục đích mua bán, chế tạo, sản xuất…Nhà sản xuất Messko-MR ( CHLB Đức ) sẽ gửi về cho chúng tôi theo hình thức cho tặng, không thu phí hàng hóa, để chúng tôi thực hiện việc thử nghiệm như trên. Vậy để nhập hàng theo hình thức miễn thuế nhập khẩu thì công ty chúng tôi cần thực hiện các qui trình như thế nào? Kính mong quý cơ quan hướng dẫn để chúng tôi thực hiện theo đúng qui định.
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hàng hóa nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng trong định mức thuộc đối tượng xét miễn thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 104 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
Hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105, Điều 106, Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *