Thủ tục khai báo hải quan

Tiêu đề:Thủ tục khai báo hải quan
Hỏi:Kính gửi chi cục Hải Quan Chuyển phát nhanh . Công ty chúng tôi có nhập khẩu 2 lô hàng sxxk với 2 bill cùng 1 shipper . Xin cho hỏi : công ty chúng tôi có được khai 2 lô hàng trên trong 1 tờ khai nhập khẩu không ? Và xin hướng dẫn cách khai thông tin trên tờ khai như thế nào ? Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Căn cứ khoản 4 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính: Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu…”
Trong trường hợp này, nếu 02 lô hàng cùng nhà cung cấp, khai báo cùng 01 loại hình nhập khẩu, Công ty có thể khai báo trên cùng 01 tờ khai hải quan.
Cách khai các thông tin trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 2 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *