Thủ tục hoàn thuế

Tiêu đề:Thủ tục hoàn thuế
Hỏi:Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập 5000t bắp argentina theo loại hình A11 về Việt Nam sử dụng 3000t, còn 2000t xuất khẩu sang Campuchia theo loại hình B11. Như vậy công ty chúng tôi có được hoàn lại thuế của 2000t xuất khẩu không ak! Quý hải Quan vui lòng tư vấn các thủ tục để được hoàn thuế.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM  trả lời “V/v hoàn thuế” của Công ty như sau:
Nội dung câu hỏi của Công ty chưa cụ thể, tuy nhiên vấn đề quan tâm của Công ty được quy định tại các văn bản sau:
– Điều 19 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 của Quốc Hội quy định về các trường hợp hoàn thuế.
– Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ngoài ra, Công ty có thể đến liên hệ trực tiếp Chi cục nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu hoặc Phòng Thuế Xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời Công ty được biết./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *