Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu khi khai sai mã HS CODE

Tiêu đề:Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu khi khai sai mã HS CODE
Hỏi:Khi khai sai mã hs code cho hàng hóa nhập khẩu dẫn đến hàng hóa bị áp sai mức thuế nhập khẩu. Cục hải quan cho hỏi có làm thủ tục khai lại để hoàn thuế nhập khẩu hay không?
Trả lời:Theo các thông tin đã nêu tại câu hỏi trên. Cục Hải quan TPHCM có hướng dẫn như sau:
Đề nghị Quý doanh nghiệp trên cơ sở hàng hóa thực tế nhập khẩu theo tờ khai hải quan (đã thông quan, giải phóng hàng và hàng hóa qua khu vực giám sát Hải quan) thực hiện khai bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015  của Bộ Tài Chính.
Việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa do khai bổ sung nêu trên (nếu có) thực hiện theo Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 do Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện.
Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh trả lời cho Công ty được biết. Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *