Thủ tục hoàn thuế hàng nhập kinh doanh

Tiêu đề:Thủ tục hoàn thuế hàng nhập kinh doanh
Hỏi:Kính gửi Quý Hải Quan, Công ty chúng tôi đã nhập 2 lô hàng vải theo hình thức kinh doanh tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất và Cảng Cát Lái. Tuy nhiên hiên nay công ty chúng tôi đang sản xuất và sẽ xuất khẩu túi sách đi nước ngoài. Theo thông tư 128/2013 thì công ty chúng tôi được hoàn lại thuế Nhập khẩu đã đóng. Quý Hải Quan tư vấn cho công ty chúng tôi làm thế nào để được hoàn thuế:
1. Khi xuất hàng thì xuất theo loại hình nào (SXXK hay Kinh doanh) và làm thủ tục tại chi cục hải quan nào ( Chi cục Hải Quan quản lý hàng gia công hay tại cửa khẩu xuất)
2. Làm thủ tục hoàn thuế tại chi cục hải quan nào.
3. Công ty chúng tôi có được hoàn thuế VAT không.
Rất mong nhận được phản hồi sớm của Quý Hải Quan Trân trọng cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ quy định tại điểm c.2, khoản 5, Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC, doanh nghiệp NK hàng hóa theo loại hình NKD sau đó tìm được thị trường XK và đưa số hàng hóa này vào sản xuất và thực xuất khẩu thì được hoàn lại thuế NK đã nộp (thời hạn tối đa là 02 năm từ ngày đăng ký tờ khai nhập đến ngày đăng ký tờ khai xuất)
1. Khi xuất khẩu doanh nghiệp xuất theo loại hình SXXK, địa điểm làm thủ tục XK thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 38 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
2. Doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế NK tại Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai NK nguyên liệu vật tư ban đầu.
3. Theo quy định tại khoản 4, Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC, cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế GTGT được hoàn để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả, khấu trừ cho người nộp thuế theo quy định
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *