Thủ tục hàng nhập khẩu nhưng phải xuất trả

Tiêu đề:Thủ tục hàng nhập khẩu nhưng phải xuất trả
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiện tại doanh nghiệp đã nhập khẩu mặt hàng băng tải mã HS 39269053 và muốn làm thủ tục xuất trả lại hàng. Kính mong quý chi cục tư vấn cho doanh nghiệp biết thủ tục trả lại hàng. Hàng băng tải bị phân tích phân loại hàng hóa, đã có kết quả và đã nộp kết quả cho hải quan, chờ thông báo của tổng cục để nộp thêm thuế. Vậy doanh nghiệp có được xuất trả hàng ra nước ngoài hay không khi tờ khai nhập khẩu trước chưa được thông quan trả về. Nếu doanh nghiệp xuất trả hàng thì mặt hàng Băng Tải có bị đánh thuế xuất khẩu không,với thuế suất là bao nhiêu, và mã HS cho mặt hàng xuất khẩu là bao nhiêu. Kính mong quý chi cục hổ trợ sớm để doanh nghiệp biết. Trân trọng cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Về thủ tục Hải Quan:
+ Căn cứ Điều 28 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ tài Chính quy định thủ tục Hải Quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
Doanh nghiệp phải làm xong thủ tục Hải Quan nhập khẩu, sau đó làm thủ tục xuất trả. Trường hợp Doanh nghiệp chưa làm thủ tục Hải Quan thì Doanh nghiệp liện hệ Đội Giám Sát thuộc Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu nơi hàng hóa nhập khẩu để làm thủ tục tái xuất.
2. Về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:
+ Mỗi loại hàng hóa được xác định bằng một mã số HS cụ thể không phân biệt hàng hóa nhập khẩu hay xuất khẩu. Về thuế suất xuất khẩu của mặt hàng băng tải. Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ vào Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài Chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *