Thủ tục hàng đổi hàng

Tiêu đề:
Thủ tục hàng đổi hàng
Hỏi:Chúng tôi công ty CP Xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp Hà nội xin hỏi việc như sau: Công ty chúng tôi có xuất khẩu hàng hóa đi 1 số nước châu á và thực hiện nhập hàng hóa khác về việt nam Cụ thể là: Xuất thực phẩm, nhập nhôm thỏi về Chúng tôi muốn dùng hình thức hàng đổi hàng Vậy thủ tục xuất khẩu, khai quan, thông quan làm thế nào để thực hiện nghiệp vụ này Trân trọng
Trả lời:Ngày 14/6/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về thủ tục xuất khẩu thực phẩm, nhập khẩu nhôm thỏi theo phương thức hàng đổi hàng. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Về chính sách mặt hàng:
Mặt hàng thực phẩm xuất khẩu, nhôm thỏi nhập khẩu không nằm trong Danh mục hàng hàng hóa cấm xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Do vậy, thủ tục Hải quan được được thực hiện bình thường như những hàng hóa xuất khẩu thương mại khác.
2. Về thủ tục Hải quan:
Thủ tục và hồ sơ Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Việc XNK theo phương thức hàng đổi hàng doanh nghiệp thực hiện theo Luật Thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *