Thủ tục hải quan

Tiêu đề:Thu tuc Hai quan Hang qua canh Vietnam tu China di Vientiane, Lao
Hỏi:Trước hết kính chúc Qúy anh chị Ban tư vấn sức khoẻ.
Bên em đang làm dịch vụ giao nhận cho đối tác Trung Quốc. Số là bên em có đơn hàng từ Chính phủ Trung Quốc (mặt hàng: Minibus+ Xe Pick-up, mới 100%) quá cảnh Cảng Đà Nẵng đi Đại sứ quán Trung Quốc tại Viên Chăng, Lào. Căn cứ theo Thông tư 138, thủ tục Hải quan bình thường, không đề cập đến giấy phép vận tải đa phương thức. Công ty em đã từng làm thủ tục xin giấy phép vận tải đa phương thức tại Bộ Giao thông vận tải, nhưng chưa được, nay bên em xe 4 ký hợp đồng với bên kéo container đường bộ (có giấy phép liên vận Việt Nam – Lào).
Vậy thì thủ tục Hải quan hàng quá cảnh bên em có cần xuất trình giấy phép vận tải đa phương thức không?
Kính mong qúy anh chị tư vấn.
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
I /Về thủ tục Hải quan:
  Căn cứ Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan” quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh như sau:
“1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại trụ sở hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng.
2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quá cảnh:
a) Tờ khai vận chuyển theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
Đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh theo các Hiệp định về quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới có quy định sử dụng chứng từ quá cảnh thì người khai hải quan không phải khai tờ khai vận chuyển mà thực hiện khai trên chứng từ quá cảnh: 01 bản chính;
b) Chứng từ vận tải: 01 bản chụp;
c) Giấy phép theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.
3. Trách nhiệm của người khai hải quan:
a) Vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, cửa khẩu, thời hạn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 65 Luật Hải quan;
b) Đảm bảo niêm phong hải quan, đảm bảo nguyên trạng hàng hóa đối với trường hợp không thể niêm phong từ cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hóa xuất cảnh.
II/ Về giấy phép vận tải đa phương thức:
– Căn cứ Điều 241 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 16/4/2005 thì: “Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.”
– Căn cứ Điều 39 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: “Thương nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề giao nhận, vận tải được làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho chủ hàng nước ngoài quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.”
– Căn cứ Điều 2 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ giải thích từ ngữ “Vận tải đa phương thức” và “Vận tải đa phương thức quốc tế” :
1. “Vận tải đa phương thức” là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.
2. “Vận tải đa phương thức quốc tế” là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại.
4. “Người kinh doanh vận tải đa phương thức” là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giao kết và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng vận tải đa phương thức.
Theo giải thích từ ngữ nêu trên thì hoạt động quá cảnh là hoạt động chuyển hàng hóa từ một nước qua lãnh thổ Việt Nam.
Còn hoạt động kinh doanh vận tải đa phương thức là hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức.
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức thực hiện theo thông tư 45/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/4/2011.
Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *