Thủ tục hải quan trên hệ thống VNASSC

Tiêu đề:Thủ tục hải quan trên hệ thống VNASSC
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan Tp Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp đang gặp vướng mắt với loại hình Xuất khẩu tại chổ như sau. Hiện nay 1 số Chi Cục Hải Quan các tỉnh đã triển khai hệ thống VNASSC , theo đó loại hình Xuất khẩu tại chỗ cũng thay đổi theo TT 22/2014-BTC. DN xuất khẩu tại chổ mở tờ khai xuất trước DN nhập khẩu tại chổ mở tờ khai nhập sau. Hiện Doanh nghiệp đang mở tờ khai Xuất khẩu tại chổ tại Chi cục Hải Quan quản lý hàng đầu tư Tp Hồ Chí Minh, đối với loại hình này DN mở tờ khai sao cho đúng, mong được sự hướng dẫn của Cục Hải Quan HCM cho vướng mắt trên. Trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Đề nghị doanh nghiệp vào website Cục Hải quan TP.HCM để xem Mã loại hình như sau: vào link http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/web/haiquan/home, tại mục Thông tin cần biết, click vào Mã Loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *