Thủ tục hải quan sản phẩm sữa nước

Tiêu đề:Thủ tục hải quan sản phẩm sữa nước
Hỏi:Chào các anh chị Hải Quan, Công ty chúng tôi sắp nhập khẩu sản phẩm sữa nước mã số HS 0401 2010 qua cảng cái mép, chúng tôi muốn hỏi : chúng tôi cần các giấy tờ thủ tục gì để thông quan sản phẩm này ( chúng tôi đã có giấy VSATTP của Bộ y Tế ). Rất cám ơn .
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 16 và điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính : Quy định về thủ tục Hải quan…
– Căn cứ  Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
– Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014: Phân công và phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
– Căn cứ Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
– Căn cứ Quyết định số 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Ban hành Bảng mã số HS của Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch.
Mặt hàng sữa nước, mã số HS 04012010 khi nhập khẩu  thuộc đối tượng phải kiểm dịch động vật và kiểm tra an toàn thực phẩm. Cơ quan Hải quan chỉ thông quan mặt hàng nêu trên khi doanh nghiệp nộp Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *