Thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị nhà bếp

Tiêu đề:Thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị nhà bếp
Hỏi:K/g Cục Hải Quan TPHCM, Tôi tên là Hồng Hạnh – nhân viên VP HH Thương Mại Hàn Quốc tại TPHCM. Nhờ Cục Hải Quan tư vấn giúp tôi một số vấn đề như sau:
Công ty Hàn Quốc muốn nhập thiết bị nhà bếp (mã HS: Bếp Gas: 732111 và nồi điện: 851660)
– Thủ tục và điều kiện nhập khẩu như thế nào?
– Hồ sơ, chứng nhận, … kiểm tra về điện, gas, thực phẩm có cần hay không?
– Chi phí kiểm tra và chi phí thông quan
– Thời gian thông quan mất bao lâu?
Rất mong Cục Hải Quan tư vấn giúp tôi. Rất mong nhận được phản hồi sớm từ Cục Hải Quan. Chân thành cảm ơn. Trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Về thủ tục nhập khẩu:
– Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành  Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;
– Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương;
– Căn cứ Phụ lục Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương ban hành kèm Thông tư 08/2012/TT-BCT ngày 09/4/2012 của Bộ Công thương;
– Căn cứ Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”;
Theo đó, mặt hàng bếp gas và nồi cơm điện thuộc diện phải kiểm tra nhà nước khi nhập khẩu.
2/ Về hồ sơ hải quan:
– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan.
3/ Về lệ phí hải quan:
– Căn cứ quy định Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo quy định trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý doanh nghiệp được rõ./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *