Thủ tục hải quan hàng thiết bị

Tiêu đề:Thủ tục hải quan hàng thiết bị
Hỏi:Kính chào quý Cục HQ tp.HCM. Công ty chúng tôi có câu hỏi như sau, Rất mong được sự hồi đáp: Công ty chúng tôi có làm thủ tục Tạm nhập – Tái xuất (G12) lô hàng thiết bị theo hợp đồng cho mượn để phục vụ cho công tác kiểm tra và bảo hành hàng hóa. Nay chưa đến thời hạn tái xuất nhưng chúng tôi muốn nhập khẩu lô hàng này vào để phục vụ cho công việc (Bên bán đã đồng ý bán cho chúng tôi). Vậy Công ty chúng tôi phải làm ntn để nhập được lô hàng này. Xin chân thành cảm ơn !
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp thực hiện theo quy định sau:
– Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ “ Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.
Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *