Thủ tục Hải quan chuyển thiết bị từ tàu này sang tàu khác

Tiêu đề:Thủ tục Hải quan chuyển thiết bị từ tàu này sang tàu khác
Hỏi:Bên em CTY TNHH TM&DV Hàng Hải Tấn Đạt làm đại lý cho Chủ tàu nước ngoài. Họ muốn chuyển các thiết bị, phụ tùng tàu biển từ Tàu Biển này sang tàu biển khác, khác khu vực cảng biển, khác khu vực giám sát Hải quan. Hiện tại em đã nghiên cứu các quy định tại TT 39/2018/TT-BTC, Nghị định 08/2018/NĐ nhưng không thấy những quy định chi tiết về thủ tục Hải quan để vận chuyển các thiết bị, phụ tùng nói trên từ tàu biển này sang tàu khác, khác khu vực cảng biển, khác khu vực giám sát Hải quan. Đây không phải là mặt hàng nhập khẩu, không có vận đơn, không khai báo manifest. Kính mong quý Cục Hải quan tư vấn thủ tục hải quan đối với trường hợp trên. Em trân trọng cám ơn
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Về hồ sơ thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập – tái xuất cung ứng cho tàu biển quốc tế:
– Thực hiện theo quy định tại khoản Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 và Nghị định 59/2018/NĐ -CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015.- Việc quản lý, theo dõi tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập – tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.- Ngoài ra, người khai hải quan nộp thư ủy quyền của chủ hàng nước ngoài về việc ủy quyền tiếp nhận và giao hàng cho tàu biển quốc tế neo đậu tại Việt Nam (01 bản sao y có xác nhận của doanh nghiệp) và đăng ký thời hạn tạm nhập – tái xuất (theo thời hạn đã thỏa thuận) với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập.- Trường hợp quá thời hạn tạm nhập – tái xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *