Thủ tục hải quan

Tiêu đề:Thủ tục hải quan
Hỏi:K/g: Cục Hải Quan TP Hồ Chí Minh, Công ty chúng tôi xin hỏi như sau: Công ty Thành Đạt có mua thiết bị tại Phần Lan với điều khoản thương mại là CIP tại cảng Phú Mỹ. Bán lại cho công ty trong nước (Cty A) với điều khoản thương mại là C&F tại Cảng Phú Mỹ với: hàng chưa thông quan, trong hợp đồng mua bán trong nước ghi rõ: Cty A làm thủ tục thông quan, đóng thuế nếu có và các thủ tục cần thiết khác. Vây khi hàng về: Công ty Thành Đạt sẽ xử lý như thế nào khi: bộ chứng từ mua hàng nước ngoài thể hiện người mua là công ty Thành Đạt. Nhưng người làm thủ tục thông quan, đóng thuế lại là Cty A.
Trả lời: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:     
Căn cứ Điều 5 Nghị Định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải Quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan:
Người khai  hải quan
1. Chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Tổ chức được chủ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác.
3. Người được uỷ quyền hợp pháp (áp dụng trong trường hợp hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại).
4. Người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.
5. Đại lý làm thủ tục hải quan.
6. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *