THỦ TỤC GỬI HÀNG KHO NGOẠI QUAN

Tiêu đề:THỦ TỤC GỬI HÀNG KHO NGOẠI QUAN
Hỏi:Lời nói đầu xin cám ơn quý cục đã hỗ trợ giải đáp cho công ty trong suốt thời gian qua . Nay công ty có 1 vấn đề nhờ quý cục tư vấn như sau . Công ty chúng tôi có 1 khách hàng Nhật Bản không có giấy phép thành lập , hoạt động ở Việt Nam , nay doanh nghiệp này muốn mua hàng của 1 doanh nghiệp Việt Nam , sau đó hàng này sẽ được gửi vào kho ngoại quan & khi nào có đơn hàng sẽ xuất bán cho các đối tác . Trong trường hợp này công ty chúng tôi muốn hỏi như sau : 1. Việc mua hàng & gửi kho ngoại quan có được hay không ? 2. Nếu được thủ tục hải quan đối với người bán như thế nào , sẽ mở tờ khai loại hình gì ? 3. nếu được kho ngoại quan sẽ làm thủ tục hải quan như thế nào ? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý cục Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Tiêu đề:   Thủ tục hải quan hàng gửi kho ngoại quan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
A.  Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa nhập kho ngoại quan và thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan thực hiện theo Khoản 59 Điều 1 sửa đổi bổ sung điểm Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
B. Việc khai hải quan thực hiện căn cứ Điều 5 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, thay thế một số điều của của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về người khai hải quan gồm:
“1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.
3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế.
4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa, trung chuyển hàng hóa.
5. Đại lý làm thủ tục hải quan.
6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.”
Các chỉ tiêu thông tin khai của tờ khai hải quan nhập khẩu được quy định tại phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC.
– Trong đó mã người nhập khẩu, tên người nhập khẩu, địa chỉ người nhập khẩu quy định tại tiêu chí 1.12, 113 & 1.15.
– Mã người xuất khẩu, tên người xuất khẩu, địa chỉ người xuất khẩu quy định tại tiêu chí 1.19, 1.20, 1.22.
C. Mã loại hình tờ khai xuất khẩu căn cứ  “Bảng mã loại hình” quy định tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2015 của Tổng cục Hải quan.
  Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *