Thủ tục giấy tờ cho nhập hàng hóa theo hợp đồng ủy thác

Tiêu đề:V/v thủ tục giấy tờ cho nhập hàng hóa theo hợp đồng ủy thác!
Hỏi:Chào quý cơ quan, cty em trước giờ thường nhập khẩu hàng hóa cho việc thi công bên sân bóng đá mini (cỏ nhân tạo), nay được đối tác trong nước ủy thác nhập khẩu lô hàng phân bón (đối tác đang kinh doanh mặt hàng phân bón, do không có nhà cung cấp nước ngoài và không biết thủ tục nhập khẩu hàng hóa nên nhờ cty em tìm kiếm giùm), nhưng trong giấy ĐKKD của cty em không có ngành nghề kinh doanh phân bón, vậy bên em có được nhập khẩu hay không? nếu có thì cần những giấy tờ gì liên quan ? Chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nhập khẩu và ủy thác nhập khẩu phân bón. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
      Việc nhập khẩu phân bón hiện nay thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón; Công văn số 512/TT-QLCL ngày 31/3/2014 của Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định số số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và Công văn số 2114/BCT-HC ngày 19/3/2014 của Bộ Công thương hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ –CP của Chính phủ về quản lý phân bón.
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì tổ chức, cá nhân được nhập khẩu phân bón khi đáp ứng đủ điều kiện sau:
+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về kinh doanh phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp;
+ Có Giấy chứng nhận hợp quy lô phân bón nhập khẩu do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
+ Loại phân bón nhập khẩu phải có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, đáp ứng được quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo môi trường.
      Trường hợp thực hiện nhập khẩu ủy thác thì theo quy định tại Điều 156 Luật Thương mại thì “Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.”
Đề nghị Doanh nghiệp căn cứ những quy định trên để đối chiếu với trường hợp của mình.     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *