Thủ tục giám sát hàng nhập khẩu

Tiêu đề:Thủ tục giám sát hàng nhập khẩu.
Hỏi:Kính thưa Quý cơ quan Hải quan Công ty chúng tôi thường xuyên có những lô hàng nhập khẩu NPL mở theo loại hình NCX01 có cùng 1 vận đơn (chung bill) nhưng được mở nhiều tờ khai khác nhau.
Theo đều 61, mục 9, phần a.3 TT 128/TT-BTC quy định: “Đối với các lô hàng nhỏ, lẻ của nhiều tờ khai nhập khẩu cùng vận chuyển về một địa điểm ngoài cửa khẩu mà doanh nghiệp có văn bản đề nghị được ghép và vận chuyển chung trong một container/phương tiện vận tải thì lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu nhập chấp nhận, niêm phong và ghi rõ trong biên bản bàn giao.”
Trong trường hợp này của Công ty là 1 lô hàng chung bill, mở nhiều tờ khai thì có bị áp dụng theo điều trên là phải làm công văn xin lãnh đạo ngoài chi cục cho từng lô hàng để được đóng trên 1 xe tải niêm phong để chở về hay không. Vì hàng của Công ty khi đại lý vận chuyển phát hành lệnh giao hàng là 1 lệnh và mặc nhiên là phải lấy và chở về trong 1 lần khi qua khu vực giám sát Hải quan.
Chúng tôi đang bị vướng mắc là trong lô hàng đó có 1 tờ khai bị kiểm thì Hải quan giám sát yêu cầu chỉ niêm phong hàng hóa của tờ khai đó mà không niêm phong toàn bộ lô hàng trên 1 phương tiện vận tải, nếu muốn niêm phong thì phải làm công văn xin. Điều này rất khó khăn cho công ty vì kiện hàng được niêm phong làm sao giám chắc chắn là đúng kiện hàng bị kiểm, khi Hải quan ngoài cửa khẩu kiểm tra nếu sai thì không giải trình được và sẽ bị bỏ lọt kiện hàng phải niêm phong. Nếu Công ty muốn tách biệt lô hàng kiểm và lô hàng miễm kiểm chung Bill để niêm phong riêng thì sẽ gặp khó khăn và dễ sai sót.
Rất mong nhận được hướng dẫn của Quý cơ quan trong trường hợp trên! Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Căn cứ khoản 7 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Việc giám sát hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ cửa khẩu nhập về khu phi thuế quan, hàng hoá xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra cửa khẩu xuất và hàng hoá mua bán, trao đổi giữa các khu phi thuế quan với nhau thực hiện như đối với hàng chuyển cửa khẩu nhưng phải niêm phong hải quan”.
– Căn cứ hướng dẫn tại công văn 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 của Tổng cục Hải  quan về việc tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC thì việc giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại điểm 7, điểm 8 phần I Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *